موجودی: 60

کارگاه موسیقی الکترونیک برای همه

روزشمار باقیمانده برای آغاز رویداد

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

جزئیات رویداد

زمان باقیمانده برای رزرو:03/22/1398 12:59
آغاز رویداد:03/22/1398 13:00
پایان رویداد:03/22/1398 16:00
منطقه:سالن شماره 1

رزروها

قیمت:
10000 تومان