موجودی: 58

اجرای گروه کر بادبادک

روزشمار باقیمانده برای آغاز رویداد

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

جزئیات رویداد

زمان باقیمانده برای رزرو:03/30/1398 19:59
آغاز رویداد:03/30/1398 20:30
پایان رویداد:03/30/1398 21:30
منطقه:سالن شماره 1

رزروها

قیمت:
10000 تومان