موجودی: 60

کارگاه بداهه نوازی در ساز ایرانی

روزشمار باقیمانده برای آغاز رویداد

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

جزئیات رویداد

زمان باقیمانده برای رزرو:03/03/1398 10:59
آغاز رویداد:03/03/1398 11:00
پایان رویداد:03/03/1398 13:00
منطقه:سالن شماره 1

رزروها

قیمت:
10000 تومان