موجودی: 60

اجرای اساتید گیتار

روزشمار باقیمانده برای آغاز رویداد

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

جزئیات رویداد

زمان باقیمانده برای رزرو:03/31/1398 17:59
آغاز رویداد:03/31/1398 18:00
پایان رویداد:03/31/1398 19:30
منطقه:سالن شماره 1

رزروها

قیمت:
10000 تومان