موجودی: 60

کارگاه سازشناسی ایرانی

روزشمار باقیمانده برای آغاز رویداد

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

جزئیات رویداد

زمان باقیمانده برای رزرو:03/27/1398 15:59
آغاز رویداد:03/27/1398 16:00
پایان رویداد:03/27/1398 17:00
منطقه:سالن شماره 1

رزروها

قیمت:
10000 تومان